image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Trainer/Coach

Contact

Offline netwerken met impact

Onderwerp

Voor heel wat mensen is ‘netwerken’ nog altijd ‘net zoiets als werken’. Gevolg is dan ook dat men diverse netwerkmogelijkheden gaat zien als een verlengde van de eigenlijke job en daarenboven het ook vooral ziet als een plek om extra te ‘verkopen’ en dat is uiteraard niet de slimste visie.

Deze training gaat u helpen om het slimmer te bekijken, vanaf dan wordt ontmoeten => ont-moeten, niet meer ‘moeten’.

Want netwerken is slechts 20% aangeboren de overige 80% kan je aanleren.

Hierbij focussen wij slechts voor 15% op de social media, want die vormen een volledige training apart, maar voor de overige 85% richten we ons op het optimaliseren van de intermenselijke netwerking op bv netwerkevents, in het eigen bedrijf, in de eigen omgeving, zelfs in de eigen familie,  kortom overal waar men mensen kan en zal ontmoeten.


+ Hoe bereid ik mij voor?

+ Wat is een goede ‘Elevator pitch’?

+ Hoe maak ik een sterke eerste indruk?

+ Wat voor lichaamstaal is daarbij belangrijk?

+ Hoe creëer ik een gevoel dat wederzijds blijft hangen?

+ Observeer en luister ‘actief’

+ Omring je met A-spelers

+ Wat zijn geschikte introducties/’openers’?

+ Wat/hoeveel vertel ik over mezelf?

+ Bepaal de grootte van de mazen van je net(werk)

+ Hoe diverse generaties anders netwerken

+ Het stellen van open vragen

+ Maak van een visitekaartje een nuttige tool

+ Welke netwerkorganisaties kies ik ?

+ Hoe ga ik om met (mijn) humor?

+ Etc… (want wellicht heeft u vragen)!


"The richest people in the world build networks; everyone else is trained to look for work."

Robert Kiyosaki


Profiel

In zijn jonge jaren was Harry zeker geen haantje de voorste. In zijn studententijd waren er die hem 'Willem de Zwijger' noemden (zie ook Coaching Public Speaking).

Maar ‘door omstandigheden’ zoals dat heet, kwam daar verandering in. Toen hij in de verkoop en het algemene zakenleven evolueerde, begreep hij al heel snel dat dat het belangrijker is ‘wie’ men kent dan ‘wat’ men kent. Dus begon hij een netwerk op te bouwen in zijn directe omgeving waarbij de concentrische cirkels zich als vanzelf uitbreidden.

Vandaar dat hij jaren voordat het begrip ‘netwerken’ eigenlijk nog maar bestond, al een eigen netwerkorganisatie had uitgebouwd van meer dan 1500 individuen. Via maandelijkse bijeenkomsten en bijzondere happenings, werden er dan en worden er ook nu nog banden gesmeed die zowel qua vriendschap als qua professionele mogelijkheden steeds een toegevoegde waarde blijken te zijn.

Zo werd Harry een netwerker ‘pur sang’! Die al heel snel begreep dat ‘What goes around, comes around’ maw netwerken is in de eerste plaats een kwestie van ‘geven’ en als vanzelf zal men dan ook ‘krijgen’.


Formules

1) Men kan opteren voor alleen een voordracht met wat interactieve oefeningen en dan volstaat één uur à anderhalf uur

2) Maar men kan ook afspreken voor een dagdeel (4u), waarbij dan diverse praktische oefeningen worden ingebouwd. Dit kan voor groepen tot 50 personen, maar dan is het wel belangrijk dat er evenveel open ruimte is voor de oefeningen als voor de 50 zitplaatsen.

Harry van Hest - Offline netwerken met impact

Testimonials

Would you like more information?

Would you like more information about the possibilities for you event, or are you looking for a coach who can sharpen your communication skills?
Then you can always contact us without obligation via the following link: