image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Trainer/Coach

Contact

Coaching Public Speaking - 'Vanzelf sprekend'

Onderwerp

In dit geval zeer specifiek in de geest van:

Skill coaching: Spreken voor publiek - 'Public Speaking' Coaching / Personal communication coaching/ Mediatraining, etc en dit telkens live zowel als virtueel.

Tijdens deze coachings leer je je op de juiste manier voor te bereiden, teksten te schrijven, stress + ademhaling en lichaamstaal te controleren, welke kledij te kiezen, hoe een microfoon te gebruiken, PowerPoint op te bouwen (vooral zonder de doorgaans gewraakte ‘bullet points’), de kracht van story telling, het gebruik van humor en interactie,  hoe omgaan met vragen uit het publiek, … kortom verbale en non-verbale communicatie zowel op een podium als elders!

Wil men nog verder gaan en sterker worden in interviewtechnieken, moderatie, cameragewenning, crisiscommunicatie of nog andere disciplines, dan kan dat.
Dit wordt tijdens een intake afgesproken.


Profiel

Communicatiecoach wordt je niet zomaar en ‘public speaking’ is niet de favoriete opleiding in de scholen. Daarom even dit stukje ‘story telling’:

In zijn schooltijd noemde men Harry wel eens ‘Willem de Zwijger’. Hij was een eerder bescheiden om niet te zeggen ‘verlegen’ studentje dat echter door omstandigheden op zijn 18 jaar diende te stoppen met studeren.
Vanaf dan zou het de ‘Universiteit van het Leven’ worden.

Nu had Harry zich alvast enkele levensdoelen gesteld en een ervan was ‘niet werken van 9 to 5’ !
Dus was er een conflict: geen echt diploma, behoorlijk verlegen en toch geen bureel-job willen.
Hij koos dan ook gelijk voor ‘de verkoop’ met de bedenking °dat is de beste manier om van mijn verlegenheid vanaf te geraken°.
En dat lukte met vooral veel vallen en opstaan!
Wellicht om zich te manifesteren tov zijn vroegere klasgenoten die allen verder studeerden, zocht hij tegelijkertijd zoveel mogelijk de podia en de micro’s op, ook dit weer om aan zelfzekerheid te winnen.

Nu zo’n 30 jaar later leeft hij voltijds en met succes van zijn presentatiewerk!

Daar komt nog bij dat hij die veelvuldige ervaringen om van verlegen jongetje door te groeien naar professioneel presentator/spreker, ook graag deelt met anderen. Dit doet hij met geduld en aandacht voor iedereen die de ambitie of de noodzaak voelt om zijn ‘spreken voor publiek’ of ‘het geven van een spreekbeurt of voordracht’ te optimaliseren.
Hierbij telkens vertrekkend vanuit het besef dat hij vanuit zijn eigen voorgeschiedenis weet dat starten met spreken voor een publiek zelden een comfortzone is.


Formule

Dus als men verkopers heeft die geregeld presentaties geven of telefoonteams waarvan men de resultaten wil verbeteren of als men de presentatie-skill’s wilt optimaliseren van een management-team, politieke debatten wilt voeren, of zelfs wil scoren bij mondelinge exames of sollicitaties, is Harry de ideale presentatiecoach die het nu eens niet geleerd heeft uit de boekjes.

Heel wat occasionele, maar ook ervaren (business-)sprekers benaderen hem dan ook geregeld met de vraag of ze een extra coaching kunnen krijgen om een nog sterkere impressie als spreker na te laten. Hierbij is een goede voorbereiding uiteraard het halve werk.

Deze coaching ‘Communication Skils’ kan gegeven worden voor kleine groepen idealiter van 6 - 8 personen of men kan opteren voor individuele coaching.

Deze public speaking coachings kunnen ook zowel ‘in company’ als op locatie, zowel volledig op maat als via een ‘standaard’ programma gegeven worden.
 (Hierbij is een groepscoaching voor bijvoorbeeld zes personen uiteraard voordeliger dan een individuele coaching)

Harry van Hest - Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend'

Harry van Hest - video: Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend'
Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend' - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Harry van Hest - video: Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend'
Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend' - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Harry van Hest - video: Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend'
Coaching Public Speaking -     'Vanzelf sprekend' - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Testimonials

Would you like more information?

Would you like more information about the possibilities for you event, or are you looking for a coach who can sharpen your communication skills?
Then you can always contact us without obligation via the following link: